Meeting Register Page

Community Networking Space (Wales)
In the quiet dark month of January, on the day that has been awarded the gloomy title of 'Blue Monday', how about we get together to chat about the hopes, fears and possibilities that lie ahead for us and our communities?

We'll hopefully lift a spirit or two, as well as go away with some ideas, new connections and inspiration for what can be done to keep ourselves and those around us feeling more positive and of value in the months ahead.

This session will be all about informal conversation and networking, providing an opportunity to meet other community do-ers in your area, exchange support and build connections with people across Wales.

Please note: Closed captions will be available during the session. Please be aware your name or number if you join by phone, however it appears on screen will be visible to others. You may wish to re-name yourself.

Yn ystod mis tawel a thywyll Ionawr, ar y diwrnod sydd wedi cael ei alw'n 'Dydd Llun y Felan', beth am i ni ddod at ein gilydd i sgwrsio am y gobeithion, y pryderon a'r posibiliadau sydd ar y gweill i ni a'n cymunedau?

Gobeithio byddwn yn codi calon neu ddwy, yn ogystal â gadael gyda syniadau, cysylltiadau newydd ac ysbrydoliaeth ar gyfer y pethau y gellir eu gwneud i gadw'n hunain a'r sawl o'n hamgylch yn teimlo'n fwy cadarnhaol ac o werth yn y misoedd i ddod.

Bydd y sesiwn ar ffurf sgyrsiau anffurfiol a rhwydweithio, gan ddarparu cyfle i gwrdd ag eraill gyda meddylfryd cymunedol yn eich ardal, cyfnewid cefnogaeth ac adeiladu cysylltiadau gyda phobl ledled Cymru.

Nodwch: Bydd capsiynau caeedig ar gael yn ystod y sesiwn. Byddwch yn ymwybodol y bydd eich enw neu rif os byddwch yn ymuno ar y ffôn, sut bynnag mae'n ymddangos ar y sgrin, yn weladwy i eraill. Mae'n bosibl yr hoffech ail-enwi eich hun.

Jan 17, 2022 07:00 PM in London

Loading
* Required information